prodej a montáž všech druhů podlahových krytin
Široký výběr materiálů najdete v naší vzorkové prodejně
Fritzova 2, 586 01 Jihlava
Pražská Sídliště 11a , 669 02 ZNOJMO
Drobečková navigace

Podlahářství Šťáva > Anhydrit lité podlahy > Technologie

Technologie - ANHYFLOW

 

Výroba

Naše firma pracuje s Anhydritovými potěry, které jsou připravovány v betonárnách.

Betonárna - anhydritový litý potěr

Doprava

Z betonáren je směs přepravována audomíchaváči na stavbu v potřebné konzistenci pro konečné zpracování. Zde je směs speciálním čerpadlem dopravena pomocí gumových hadic až do místa uložení.

Anhydritový potěr - mix v betonárně

Aplikace

Aplikace samotného materiálu probíhá při vzpřímené chůzi.

Lití anhydritového podlahového potěru

Potěr se rozlévá z hadic v opačném směru, než byla kladena separační vrstva, aby nedocházelo k náhodnému zatékání směsi do spojů pod fólií.

Aplikace, pokládka - lité podlahy

Ihned po nalití se směs urovná a ovzdušní. V průběhu 48 hodin nesmí být potěry vystaveny průvanu, přímému slunečnímu záření nebo působení lokálních zdrojů tepla. Třetí den po aplikaci potěru je třeba tyto prostory intenzivně větrat.

Rádlování - úprava po aplikaci lité podlahy

Finální úprava povrchu - broušení

Při příznivých klimatických podmínkách je možno nejdříve po 28 dnech přistoupit ke konečné úpravě povrchu.

Anhydritové lité podlahy
Na povrchu potěrů na bázi síranu vápenatého se můžeme setkat s jemnou nesoudržnou vrstvičkou šlemu, proto je nutné lehké přebroušení povrchu. Broušení můžeme pokládat za přípravný krok pro pokládku podlahových krytin.

Anhydritové lité podlahy

V současné době jsme schopni denního výkonu až 1000 m2.