Drobečková navigace

Úvod > Stavby > Anhydrit lité podlahy > Technologie

Technologie - ANHYFLOW

Výroba

Naše firma pracuje s Anhydritovými potěry, které jsou připravovány v betonárnách.

Betonárna - anhydritový litý potěr

Doprava

Z betonáren je směs přepravována audomíchaváči na stavbu v potřebné konzistenci pro konečné zpracování. Zde je směs speciálním čerpadlem dopravena pomocí gumových hadic až do místa uložení.

Anhydritový potěr - mix v betonárně

Aplikace

Aplikace samotného materiálu probíhá při vzpřímené chůzi. Potěr se rozlévá z hadic v opačném směru, než byla kladena separační vrstva, aby nedocházelo k náhodnému zatékání směsi do spojů pod fólií. Ihned po nalití se směs urovná a ovzdušní. V průběhu 48 hodin nesmí být potěry vystaveny průvanu, přímému slunečnímu záření nebo působení lokálních zdrojů tepla. Třetí den po aplikaci potěru je třeba tyto prostory intenzivně větrat.

Lití anhydritového podlahového potěru Aplikace, pokládka - lité podlahy Rádlování - úprava po aplikaci lité podlahy

Finální úprava povrchu - broušení

Při příznivých klimatických podmínkách je možno nejdříve po 28 dnech přistoupit ke konečné úpravě povrchu.

Na povrchu potěrů na bázi síranu vápenatého se můžeme setkat s jemnou nesoudržnou vrstvičkou šlemu, proto je nutné lehké přebroušení povrchu. Broušení můžeme pokládat za přípravný krok pro pokládku podlahových krytin.

V současné době jsme schopni denního výkonu až 1000 m2.

Anhydritové lité podlahy Anhydritové lité podlahy