Drobečková navigace

Úvod > Stavby > Betonové potěry > Technologie

Technologie - FLOORPACT

Výroba

Naše firma pracuje s litými betonovými potěry, které jsou připravovány v betonárnách.

Betonárna - litý betonový potěr

Doprava

Z betonáren je směs přepravována audomíchaváči na stavbu v potřebné konzistenci pro konečné zpracování. Zde je směs speciálním čerpadlem dopravena pomocí gumových hadic až do místa uložení.

Autodomíchávač s čerpadlem na litý beton

Aplikace

Aplikace samotného materiálu probíhá při vzpřímené chůzi. Potěr se rozlévá z hadic v opačném směru, než byla kladena separační vrstva, aby nedocházelo k náhodnému zatékání směsi do spojů pod fólií. Po přečerpání materiálu na místo pokládky probíhá zpracování pomocí speciálních hrazd.  Směs se urovná a ovzdušní vlněním (2x vždy do kříže).Tím dosáhneme dokonalého rozvrstvení materiálu a dosažení příslušných nivelet a rovinatosti. Bezprostředně po tomto je nutné aplikovat  přípravek proti vysychání potěru. Při optimálních podmínkách je plocha pochozí po 24 hodinách. Potěr je třeba chránit první 4 dny po aplikaci před průvanem a přímím slunečním zářením. Pátý den po aplikaci potěru je třeba tyto prostory intenzivně větrat.

Lití betonového potěru Lití betonového potěru + hutnění potěru Hutnění betonového potěru + parafínový zástřik proti vysychání potěru Litý betonový potěr

Finální úprava povrchu - broušení

Při příznivých klimatických podmínkách je možno nejdříve po 7 dnech přistoupit ke konečné úpravě povrchu broušením.

Litý betonový potěr

Pevnostní třídy:

  • Floorpact 20: CT - C20 - F4
  • Floorpact 25: CT - C25 - F5

Díky vysoké tekutosti a somonivelačnímu efektu tohoto materiálu lze dosáhnout výrazně efektivnějších časů realizace - až 800m2/den.