Drobečková navigace

Úvod > Stavby > Izolace

Izolace

Naše firma provádí tyto druhy izolací

  • izolace střech a podlah
  • izolace bazénů a jezírek
  • hydroizolace střešních plášťů a teras
  • izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě
  • protiradonové izolace
  • izolace proti chemickým a ropným látkám

Poptat podlahu

Pokládka izolace

Izolace proti vodě a radonu Izolace proti radonu a vodě Izolace jezírka Izolace střechyIzolace retenční nádrže Izolace retenční nádrže

Reference

K provedení izolací používáme nejčastěji následující materiály

Alkorplan

Jedná se hydroizolační fólii z měkčeného PVC vyráběnou ve více tloušťkách. Využívá se pro povlakové hydroizolace pozemních a podzemních konstrukcí spodních staveb (zejména u rodinných a bytových domů) proti zemní vlhkosti, netlakové podpovrchové vodě včetně vody tlakové. Slouží zároveň jako ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. Je určená i pro izolace u tunelů, kolektorů a spodních staveb.

Fatrafol

Foliová hydroizolace podzemních konstrukcí a částí staveb  proti agresivní prosakující a tlakové vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Uvedená hydroizolace se používá jako protiradonová bariéra, uplatnění najde dále k izolacím tunelů, zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb, vodních staveb a úložišť průmyslových produktů.

Geotextílie filtek

Slouží v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO.